poniedziałek, 31 października 2016

20 lecie nadania imienia SzkoleDrobnym Maczkiem...
…20 lat minęłoMaczek-godny patron naszej szkoły
"Żołnierz polski bije się za wolność wielu narodów, ale umiera tylko dla Polski"
-Gen.Stanisław Maczek


Nasza szkoła od 1996 roku nosi imię wielkiego bohatera i bojownika o wyzwolenie Europy spod jarzma hitlerowskiego ucisku
    Stanisław Maczek urodził się 31.03.1892 roku w Szczercu, położonym na utraconych Kresach Wschodnich, a zmarł 11.12.1994 roku w Edyndurgu, na terenie Szkocji. Przez swoich rodziców wychowywany w tradycji patriotycznej, mimo ich chorwackiego pochodzenia. W czasach młodości aktywnie działał w Związku Strzeleckim, a po wybuchu  I Wojny Światowej wstąpił do Legionów Piłsudskiego. Walczył z wojskami carskimi na froncie wschodnim. Po zakończeniu działań zbrojnych, wstąpił do nowo powołanego Wojska Polskiego. Wziął udział w odsieczy lwowskiej, a w czasie wojny z bolszewikami bronił tegoż miasta przed „czerwonym zniewoleniem”.
    W czasie dwudziestolecia międzywojennego Maczek kontynuował karierę wojskową. Wziął udział w odzyskaniu przez Polskę Zaolzia w 1938 roku oraz walczył w Kampanii Wrześniowej, dowodząc jednostką pancerną. Początkowo walczył z Niemcami na zachodzie, lecz po agresji sowieckiej ponownie jak przed dwudziestoma laty pośpieszył w kierunku Lwowa, co jest dowodem na wielki sentyment generała do Kresów.
Niestety w obliczu fatalnej sytuacji na froncie, zdradzie „sojuszników”, którzy nie zaatakowali  Rzeszy na zachodzie, Maczek został zmuszony do ewakuacji z terenu II RP. Przekroczył granicę z Węgrami i pojechał na zachód, do Francji.
W czerwcu 1940 roku, machina wojenna III Rzeszy ruszyła na zachód, by dokonać tego, co nie udało się II Rzeszy w 1914 roku – podboju Francji. Generał Maczek podobnie jak wielu polskich żołnierzy walczył w obronie Francji, dowodząc jednostką wojsk pancernych. Potężna Francja broniła się niewiele dłużej niż nasz kraj niecały rok wcześniej. Po odwetowym upokorzeniu Francji, będącym zemstą za Wersal z 1919 roku, niezłomny żołnierz udał się do Wielkiej Brytanii.
Tam współtworzył nowe jednostki Wojska Polskiego na zachodzie. W 1944 roku, polscy żołnierze wzięli udział w Operacji Overlord, która otwierała drugi front w Europie. Była to największa akcja desantowa w historii. Generał Maczek wraz ze swoją 1 Dywizją Pancerną wziął udział w bitwie pod Falaise, gdzie rozbiciu uległy wojska III Rzeszy. Następnie brnął dalej na zachód w stronę Belgii i Holandii. Wyzwolił m.in. Ypres, Gandawę i Bredę, gdzie został pochowany u boku swych żołnierzy. Szlak bojowy 1 Dywizja Pancerna zakończyła w Wilhelmshaven.
    Po wojnie generał Stanisław Maczek pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. Przez władze komunistyczne pozbawiony polskiego obywatelstwa. Dopiero w 1989 roku premier Rakowski przeprosił go za w/w fakt. Pozbawiony środków do życia Maczek musiał podjąć pracę jako barman u jednego ze swoich niedawnych podkomendnych.
    Generał Maczek posiadał honorowe obywatelstwo Holandii, gdzie podobnie jak w Belgii stoją jego pomniki, a u mieszkańców tych państw budzi wielki szacunek.