Z życia Szkoły


DZIEŃ ZDROWIA

17 kwietnia 2018

W ramach Dnia Zdrowia:
- w auli na godzinach wychowawczych odbędą się wykłady,
- w sali gimnastycznej od godziny 8.00  -turniej siatkarski, 
- na korytarzach będzie można zobaczyć jak wygląda świat przez alko i
narkogogle oraz przeprowadzić test smoktolizerem,
- będzie także otwarte stanowisko ze szkoły policealnej Medyk - kosmetyczki,
masażysta i protetyk dentystyczny,

- zbieramy dary dla Hospicjum Cordis, - wszystkich poczęstujemy zdrowymi jabłkami.

ZAPRASZAMY!!!


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

26-28 marca 2018


Rekolekcje wielkopostne poprowadzi 
Ojciec Marcin Szafors OMI z Gdańska 
wraz ze wspólnotą charyzmatyczną Dwunastu. 

Temat rekolekcji: Upić się Bożą Miłością. 

Na spotkania rekolekcyjne zapraszamy w poniedziałek i wtorek (okazja do spowiedzi) o godz. 11:30.
 W środę zapraszamy na uroczystą 
Eucharystię zwieńczającą nasze 
rekolekcje (godz. 9:30). 

Zapraszamy!!!
 
VI Maczkowski Wieczór Naukowców

 

Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie, Goście
Zapraszamy serdecznie na VI Maczkowski Wieczór Naukowców, który będzie miał miejsce w murach naszej szkoły
21 marca od godziny 16.30 do 19.00.

Wykłady poprowadzą:

Jarosław Makowski 
Z wykształcenia jestem filozofem i teologiem. Studiowałem w Krakowie – na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II i Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum”. Przez sześć lat byłem redaktorem „Tygodnika Powszechnego”, gdzie warsztatu dziennikarskiego uczyłem się od ks. Adama Bonieckiego, państwowości od Krzysztofa Kozłowskiego, a odwagi myślenia od ks. prof. Józefa Tischnera. Uczyłem filozofii w pszczyńskim liceum im. Bolesława Chrobrego i VI Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Krakowie. Wykładałem też politologię w Wyższej Szkole Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu. Jestem autorem wielu książek, między innymi: Mistrzowie w krainie życia: rozmowy nie tylko o filozofii, Dziesięć ważnych słów, Rozmowy o Dekalogu, Trochę zostawić Bogu. Wywiad rzeka z o. Wacławem Oszajcą, czy Wariacje Tischnerowskie. W maju ukarze się nowa książka: Jeśli nie kochasz, jesteś martwy. Esej o społecznej ewangelii Franciszka. 
Tytuł mojego wystąpienia: O smutku, jakie daje myślenie


dr Anna Błaszczok 
Ukończyłam studia magisterskie i doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim. W 2014 r. uzyskałam doktorat z nauk matematycznych. Pracę doktorską pt. "On the structure of immediate extensions of valued fields" napisałam pod kierunkiem prof. dr hab. Franza-Viktora Kuhlmanna. Pracuję jako adiunkt w zakładzie Algebry i Teorii Liczb Instytutu Matematyki Uniwersytetu Śląskiego. Moje zainteresowania naukowe związane są z algebrą abstrakcyjną, a dokładniej strukturami algebraicznymi zwanymi ciałami i pewnymi specjalnymi funkcjami określonymi na ciałach, zwanymi waluacjami. Moje dotychczasowe wyniki zostały opublikowane w kilku artykułach naukowych i były prezentowane na konferencjach matematycznych. Jeśli chodzi o dydaktykę, to wykładam przedmioty matematyczne na kierunkach matematyka i informatyka, prowadziłam warsztaty dla młodzieży w ramach Święta Pi i Śląskiego Festiwalu Nauki.

Dr Paweł Piotrowski
 Na co dzień pracuje w Katedrze Zarządzania Marketingowego i Turystyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Prowadzi zajęcia z zakresu marketingu (m.in. terytorialnego i wydarzeń) oraz turystyki (dziedzictwa przemysłowego i zrównoważonej). Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych dotyczących wspominanej problematyki oraz opiekuje się Kołem Naukowym Turystyki KoNTiki. W wolnych chwilach zgłębia wiedzę na temat historii i kultury Europy Środkowej, a także Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz oddaje się turystyce i podróżom, m.in jako pilot wycieczek.

Małgorzata Lesiecka
Trener biznesu, specjalistka w zakresie kompetencji interpersonalnych. Wykładowca Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej, pracownik agencji public relations.


mgr Monika Mastrzykowska
Doradca ds. żywienia i dietetyki Specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w branży medycznej i dietetycznej. Zwolenniczka holistycznego podejścia do tematu zdrowia człowieka i jego sposobu odżywiania. Entuzjastka zdrowej, zrównoważonej diety i szczęśliwego stylu życia. Współpracuje z poradniami specjalistycznymi i gabinetami medycyny estetycznej na terenie Śląska. Wykładowca w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Prywatnie -uwielbia inspirujące książki, psychologię i podróże. 
Temat prezentacji: Cała prawda o odchudzaniu. Fakty i mity o odżywianiu.

Jerzy Czogała 
od 13 lat jestem na emeryturze. 12 lat jestem słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Śląskim. 10 lat temu założyłem koło historyczne ,które zajmuje się historią Śląska i miałem przyjemność wygłosić sam parę wykładów. Jestem autorem gier miejskich o Katowicach. 10 lat współpracuje z Doliną Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej w ramach projektu " Reden wspólne dziedzictwo". Od kilku lat zajmuję się debatami oksfordzkimi, w których jestem jurorem. Jako pierwsi w Polsce zorganizowaliśmy międzypokoleniowe debaty oksfordzkie w tym 2 razy w liceum im.Gen,Maczka w Katowicach z okazji dni śląskich.


Erasmus+

IV Liceum Ogólnokształcące realizuje w tym roku szkolnym kolejny projekt Erasmus +.
Tym razem jest to projekt matematyczny:
Nowoczesne i aktywizujące metody rozwijania kompetencji matematycznych“

Projekt realizowany jest w ramach akcji 2 Partnerstwa Strategiczne - Edukacja Szkół. Nasze Liecum znalazło się na dumnej czwartej pozycji wygranych wniosków.

Koordynatorem projektu jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach.
Projekt jest realizowany w terminie 01.09.2017r. – 31.08.2019r.
Partnerem IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka jest:
Liceo Scientifico Classico E. Toriccelli Somma Vesuviana Napoli z Włoch oraz
Liceul Tehnologic “Henri Coanda” Ramnicu Valcea z Rumunii.
Beneficjentem projektu są uczniowie i nauczyciele IV Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Stanisława Maczka w Katowicach oraz szkół partnerskich.


Celem projektu jest wspieranie zdobywania umiejętności matematycznych - dokonywania analizy i syntezy, dedukcji, myślenia przestrzennego, abstrakcyjnego, strategicznego oraz kompetencji matematycznych, rozumianych jako umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w życiu codziennym. 
Chcemy rozwijać zdolność i chęć wykorzystywania matematycznych sposobów myślenia oraz prezentacji - wzorów, modeli, konstruktów, wykresów, tabeli - w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.  Rozwijaniu  kompetencji matematycznych, ma towarzyszyć rozwijanie kompetencji informatycznych i językowych.

Priorytet projektu: EDUKACJA SZKOLNA: Wspieranie zdobywania umiejętności i kompetencji
Wybraliśmy taki priorytet, gdyż:

 • kompetencje matematyczne stanowią podstawę dla dalszej nauki na studiach wyższych - w szerokiej perspektywie jako podstawa poprawnego rozumowania naukowego na wszystkich kierunkach, a nasze szkoły zakładają przygotowanie swoich uczniów do kontynuacji nauki na uczelniach wyższych
 • wysoki poziom wiedzy, umiejętności i kompetencji matematycznych jest wymagany, aby studiować kierunki ścisłe, techniczne, które stanowią aspiracje  szkoły włoskiej i rumuńskiej, z racji swoich profili - ścisłych i technicznych
 • umiejętności i kompetencje matematyczne cenione są na obecnym rynku pracy, a wszystkie szkoły stawiają sobie za cel zwiększenie zatrudnialności swoich uczniów:
·         łatwiej jest dzisiaj znaleźć pracę technikom i inżynierom, finansistom, handlowcom otwartym na rozwój, na ustawiczne uczenie się - mając wysokie kompetencje matematyczne, nawet będąc ukierunkowanym na zawody humanistyczne, zwiększa się elastyczność na rynku pracy i możliwość zatrudnienia w sektorach z większą podażą pracy
·         pracodawcy we wszystkich sektorach cenią umiejętności powiązane z kompetencjami matematycznymi: umiejętność analizy informacji, budowania odpowiednich modeli rozwiązań

 • dobry poziom kompetencji matematycznych pomaga lepiej funkcjonować w świecie rozwijających się technologii
 • wysoki poziom tych kompetencji wspiera rozwój socjo-ekonomiczny człowieka - m.in. poprzez efektywne zarządzanie swoimi finansami,  interpretację rzeczywistości opartą na logicznym rozumowaniu, umiejętność przewidywania na podstawie danych

Rozwojowi kompetencji matematycznych uczniów naszych szkół, w trakcie trwania projektu i w ramach jego kontynuacji,  mają służyć: stosowanie bogatszego warsztatu metodycznego nauczycieli wszystkich szkół projektowych, co dokona się poprzez wymianę dobrych praktyk dotyczących pracy metodą projektu w zadaniach z kontekstem realistycznym,  stosowania TIK w nabywaniu kompetencji matematycznych-szczególnie korzystania z narzędzi TIK w gamifikacji nauczania, metod aktywizujących, form i metod pracy rozwijających umiejętności modelowania matematycznego, użycia i tworzenia strategii, rozumowania i argumentacji.  Pośrednio na zmianę postaw do uczenia się matematyki będzie wpływać połączenie tej dziedziny z poznawaniem innej kultury, satysfakcji z posługiwania się językiem obcym.


W pierwszej kolejności nauczyciele matematyki wybiorą uczniów do grup eksperymentalnych. Zgodnie z obranym priorytetem będą to uczniowie osiągający niskie wyniki z matematyki - poniżej przeciętnej, z negatywnym nastawieniem do uczenia się tego przedmiotu.  Tak jak pozostali uczniowie szkoły, ale w pierwszym rzędzie, będą oni adresatami nowych metod aktywizujących, gier matematycznych, wezmą udział w projekcie dotyczącym problemu matematycznego, wymagającego stosowania TIK.  Uczniowie z grup eksperymentalnych będą na bieżąco monitorowani  pod względem postępów w rozwoju kompetencji matematycznych.  Będą też badane ich opinie na temat wprowadzanych zmian w procesie uczenia - poprzez pogłębiony wywiad, dyskusję.  Będą oni mieli bezpośredni wpływ na wprowadzane zmiany.  
Z grup eksperymentalnych zostanie wybranych 10 uczniów w pierwszym roku, następnie 10 uczniów w drugim roku projektu, którzy pojadą na krótkoterminową wymianę do szkół partnerskich.  Uczniowie zainteresowani wyjazdem do szkół partnerskich będą musieli wykonać dwa zadania: opisać po angielsku dane zagadnienie matematyczne (zadanie to nie wyklucza uczniów z niższymi kompetencjami językowymi, wymaga bowiem jedynie poszukania odpowiednich pojęć w słownikach internetowych) oraz przygotować prezentację multimedialną w języku polskim dotyczącą ciekawostki matematycznej. W rekrutacji do wymiany będziemy również zwracać uwagę na usytuowanie materialne, tak by dać możliwość wyjazdu przede wszystkim uczniom, których nie stać na wyjazd za granicę.  Uczniowie ci będą włączeni w wykonanie zadań związanych z projektem matematycznym, zaproponowanym przez każdą szkołę partnerską, odpowiedzialni za komunikację z uczniami z pozostałych szkół, zbieranie materiałów do książeczki multlimedialnej o projektach realizowanych w każdej szkole, zbieranie opinii po każdej lekcji otwartej, warsztatach.
 Zadanie projektowe - stworzenie filmu po angielsku "Nasza ojczyzna, region, sławni matematycy" zostanie zaproponowane wszystkim uczniom szkoły.  Wymaga ono umiejętności językowych, TIK.  Osoby, które zaangażują się w jego wykonanie zostaną nagrodzeni dodatkowymi punktami za zachowanie, będą prezentować bazę szkoły gościom.   
Konkurs fotograficzny "Nasze miasta oczami matematyki", "Zjawiska fizyczne" - zaproponowane wszystkim uczniom  szkół projektowych, na zasadzie dobrowolności.  Najlepsze pracę będą nagrodzone.
Zbieranie opinii o dobrych praktykach w nauczaniu matematyki do I części publikacji projektowej "Jak nas uczyć" - liderami będą przewodniczący poszczególnych klas.
Do projektu zostaną zaproszeni wszyscy nauczyciele matematyki szkół projektowych.  Wszyscy matematycy - bezpośrednio (kiedy szkolenie będzie w ich szkole), lub poprzez pośrednią relację (szkolenie w szkole partnerskiej), będą uczestniczyć w szkoleniach dotyczących pracy metodą projektu, metodach aktywizujących, specyfiki CLIL na lekcjach matematyki.  Matematycy odpowiedzialni za wdrażanie (metod aktywizujących, metody projektu, gamifikacji, metod pracy wypracowanych wspólnie ze szkołami partnerskimi, rozwijającymi kluczowe dla projektu umiejętności matematyczne) w grupach eksperymentalnych będą na bieżąco relacjonować doświadczenia i wnioski uczniów oraz swoje w trakcie spotkań zespołów matematycznych, tak by pozostali matematycy mogli zacząć wdrażać działania wśród pozostałych uczniów.  Matematycy, którzy pojadą na krótkoterminowe szkolenia pracowników oraz wymiany grup uczniów, podzielą się doświadczeniami z pozostałymi matematykami. Wszyscy matematycy będą mieli możliwość wzięcia udziału w kursie języka angielskiego. 
W projekcie będą uczestniczyć nauczyciele języka angielskiego, udzielając wsparcia językowego nauczycielom matematyki i uczniom, tłumacząc wypracowane materiały na angielski.

Jednym z celów projektu jest zmiana nastawienia uczniów do rozwijania kompetencji matematycznych.  Dotyczy to przede wszystkim uczniów, którzy doświadczyli i doświadczają porażki w uczeniu się matematyki.  Ze względu na trudności w uczeniu się matematyki, mogą nie chcieć uczestniczyć w projekcie dotyczącym tego przedmiotu. Drugim problemem jest trudna sytuacja ekonomiczna niektórych uczniów oraz przeszkody społeczne.  W celu przezwyciężenia tych barier:

 • w projekcie zaplanowane są działania, w których niskie kompetencje matematyczne nie są barierą, odwołują się do popularnych zainteresowań uczniów i pośrednio zmieniają nastawienie do matematyki (np. konkurs fotograficzny, przygotowanie gry miejskiej, warsztaty Origami)
 • przewidywane w projekcie działania są ogólnodostępne, bezpłatne, a chętni uczniowie będą mieli zapewnione przygotowanie do ich wykonania np.: warsztaty kształtujące umiejętności TIK potrzebne do wykonania książeczki multimedialnej, edycja dokumentów
 • w realizacji zadań uczniowie będą mogli skorzystać z wyposażenia szkoły
 • projekt będzie poprzedzony akcją promującą go, aby uczniowie otrzymali rzetelne informacje, w atrakcyjnej formie
 • uczniowie otrzymają dodatkową pomoc językową: zostaną zorganizowane dodatkowe zajęcia z języka angielskiego
 • w realizacji zadań wymagających stosowania kompetencji matematycznych, uczniowie będą mogli liczyć na pomoc nauczycieli i przygotowanych do tego rówieśników
 • uczestnictwo w wyjeździe do szkoły partnerskiej nie będzie się równać z obowiązkiem goszczenia u siebie uczniów z drugiego kraju, tak aby uczniowie, którzy nie chcą przyjąć zagranicznych gości, ze względu na gorsze warunki bytowe, mieli możliwość wyjazdu.
W czasie trwania projektu przewidziane są wyjazdy międzynarodowe dla uczniów i nauczycieli:
 • Styczeń 2018- moduł szkoleniowy „Praca metodą projektu” odbywający się w Polsce
 • Kwiecień 2018- moduł szkoleniowy „Metody aktywizujące” odbywający się w Rumunii
 • Maj 2018 – wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Włoch
 • Październik 2018 – wizyta uczniów z Włoch i Rumuni w Polsce
 • Styczeń 2019 – Moduł szkoleniowy „Angielsko – TIKowa matematyka na Olimpiadzie” odbywający się we Włoszech.
 • Maj 2019 – wyjazd uczniów wraz z opiekunami do Rumunii.
W ramach projektu odbędzie się jedno spotkanie koordynatorów:
 • W październiku 2017 roku we Włoszech.VI Maczkowski Wieczór Naukowców
Tekst: Beata Lizoń - Jura, Natalia Wrocławska (2d)

Już po raz szósty katowickie IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka zaprasza na Maczkowski Wieczór Naukowców. Imprezę zainicjowały w roku 2012 nauczycielki tej szkoły: fizyczka - prof. Krystyna Pilot i polonistka - prof. Beata Lizoń-Jura. 
W czasie dotychczasowych pięciu edycji uczniowie oraz goście mogli wysłuchać kilkudziesięciu niebanalnych wykładów z różnych dziedzin życia naukowego i społecznego. Wśród prelegentów największą grupę stanowili naukowcy Uniwersytetu Śląskiego. Wykładowcami byli m.in: prof. Tadeusz Sławek, prof. Ewa Jaskółowa, prof. Zbigniew Kadłubek, prof. Ryszard Koziołek i dr Andrzej Boczarowski. Swoją prelekcję zaprezentował też obecny wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, czy prezes Związku Górnośląskiego Grzegorz Franki. Na naszym wieczorze każdy znajdzie coś dla siebie. 
Do naszej szkoły zapraszamy bowiem osoby, których działalność naukowa bądź publiczna może wnieść istotny wkład w życie młodego człowieka - mówi współorganizatorka imprezy prof. Katarzyna Trajdos. 
Maczkowski Wieczór Naukowców to także możliwość poznania różnych ciekawostek za pomocą współczesnych środków komunikacji. Jedną z nich była telekonferencja z pracownikami naukowymi Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. 

Równie ciekawie okazał  się tegoroczny program spotkania.

VI Maczkowski Wieczór Naukowców odbył się w naszej szkole dnia 21 marca 2017 roku. 

Można powiedzieć, że został zdominowany przez kobiety, ponieważ wszystkie wykłady prowadziły panie. 
Mogliśmy usłyszeć panią doktor Katarzynę Sujkowską-Sobisz w bardzo ciekawym wykładzie dotyczącym poprawnej polszczyzny i zasad ortografii, zatytułowanym „Rozważania o przeobrażeniach statusu kryterium autorytetu w kontekście rozwoju współczesnej polszczyzny”. 

Blok fizyczno-chemiczny oferował wykład pani profesor Marioli Saternus „Metale z piekła rodem”, który był poświęcony charakterystyce metali i ich wpływom na organizm człowieka. 

Trzeci wykład zatytułowany „Diagramy Voronoi” poprowadziła pani doktor Małgorzata Serwecińska, która opowiadała o tym, tylko na pozór trudnym, zagadnieniu matematycznym. 

Wieczór zakończył się wykładem pani doktor Anny Sobczyk-Kolbuch, dotyczącym ekonomii i rynku finansowego oraz działalności młodych ludzi w tym obszarze, a zatytułowany był „Psychologiczne aspekty rynkowych zachowań konsumentów i ich kształtowanie”. 

Nad całością czuwały organizatorki Maczkowskich Wieczorów Naukowców, czyli pani profesor Beata Lizoń-Jura oraz pani profesor Katarzyna Trajdos. Słuchaczami byli głównie uczniowie naszej szkoły, ale chętnie odwiedzili nas również jej absolwenci, co potwierdziło opinię, że wykłady każdego roku są warte wysłuchania.Szanowni Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie, Goście
Zapraszamy serdecznie na VI Maczkowski Wieczór Naukowców, który będzie miał miejsce w murach naszej szkoły
21 marca od godziny 16.30 do 19.00.

Wykłady poprowadzą:


Prof. Mariola Saternus
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Instytutu Technologii Metali
"Metale z piekła rodem"

dr Anna Sobczyk-Kolbuch
Katedra Zarządzania i Marketingu Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im.W.Korfantego w Katowicach
Psychologiczne aspekty rynkowych zachowań konsumentów i ich kształtowanie

Dr Katarzyna Sujkowska –Sobisz
Uniwersytet Śląski, Instytut Języka Polskiego, Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu
Rozważania o przeobrażeniach statusu kryterium autorytetu w kontekście   rozwoju współczesnej polszczyzny”

Dr Małgorzata Serwecińska
Uniwersytet Śląski, Instytut Matematyki, Zakład Informatyki  i Matematyki Dyskretnej
,,Diagramy Voronoi"


 20 lat minęło.........

.........jak jeden dzień
Uroczystość poświęcenia sztandaru szkoły.Na zdjęciu Pani Dyrektor Barbara Kostulska oraz prezes Związku Kół Weteranów I Dywizji Pancernej Witold Deimel (1997 rok).
Uroczystość nadania Szkole imienia generała Stanisława Maczka (1996 rok).Uroczystości Maczkowskie - Warszawa 2012r
 72 rocznica utworzenia I Dywizji Pancernej generała Maczka
Uczeń kiedyś.................................., uczeń dziś...............................Klasa 4a – Matura 1997Klasa 2d 2016/2017r


Uniwersytet pomaga


  18 grudnia uczniowie klasy trzeciej o profilu biologiczno-chemicznym wraz z prof. Ewą Korzeniowską uczestniczyli w Dniu Edukacji na rzecz Zwierząt, który był zwieńczeniem projektu „Uniwersytet Pomaga”

Projekt ten polegał na zbiórce karmy, koców, zabawek, misek, szelek i ręczników dla bezdomnych zwierząt przybywających w Katowickim, Zabrzańskim, Chorzowskim i Sosnowieckim schronisku. 
Podczas konferencji pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego mówili o regulacjach prawnych dotyczących praw zwierząt, zagadnieniach filozoficznych i etycznych związanych z prawami zwierząt oraz inicjatywach mających na celu promowanie ochrony praw zwierząt. Słuchając kolejnych wykładów konferencji nasuwa się myśl, że należy odrzucić  pojęcie zachowania dobrostanu zwierząt jako nie mogące wprowadzić żadnych istotnych zmian dla ochrony zwierząt. A jednocześnie skrytykować nowe przepisy dla  niektórych ubojni , polegających na dodaniu kilku centymetrów wolnej przestrzeni w klatkach dla kur, jako jednej z bardziej istotnych przełomów w dziedzinie ochrony zwierząt w ostatnich latach. 

Za najważniejszą potrzebę zmian należy wprowadzić  szeroką edukację społeczeństwa na temat pożyteczności zjawiska wyzwolenia zwierząt spod wpływu zawłaszczających je ludzi. Nie należy wierzyć w zaprzestanie bezgranicznego eksploatowania zwierząt bez nastania pewnego rodzaju rewolucji ludzkiej natury, a ta z kolei nie rozwinie się bez wsparcia autorytetów w dziedzinie ochrony zwierząt. Istotną rolę nie jest tylko po stronie aktywistów, ale również po stronie prawników, którzy muszą nimi pokierować w ten sposób, by ich działania były legalne i wydajne, a w przyszłości doprowadziły do ulepszenia ustaw o prawach zwierząt.

 Dlatego dziękujemy organizatorom konferencji za ich wkład w uświadamianie młodzieży, że „serce człowieka możemy ocenić po tym jak traktuje on zwierzęta”...Wywiad  - Mateusz KlękaNawet nie pytam, czy się stresowałeś konkursem, bo to chyba oczywiste. Ciekawi mnie jednak, jak bardzo byłeś zestresowany? Stresowała Cię bardziej obecność publiczności czy jury?
Mateusz: Stres jest częścią naszego życia, na co dzień się stresujemy. Na początku każdego wystąpienia publicznego mam lekkiego stresa- nawet na lekcji, przy prezentacji, ale ten stres mija po pierwszych kilku zdaniach. Obecność jury jest mi obojętna, bardziej przejmuję się opinią publiczności i jej reakcją.

Czy u Ciebie w domu zawsze mówi się po śląsku? Czy może są osoby, które wolą mówić, a nie "godoć"?
Mateusz Klęka
Odkąd pamiętam zawsze my godali po śląsku. Przez pewien okres czasu (około 3 lat) mieszkałem z babcią i dziadkiem. Oni na co dzień godajom, więc ja też godołech. Moja rodzina wywodzi się ze śląska; rodzina mamy z samych Siemianowic, a taty ze śląska cieszyńskiego, dlatego wszyscy członkowie mojej rodziny, nie tylko najbliżsi, godajom, a nie mówiom. Mówi jedynie mój wujek; gorol z kieleckiego, mąż siostry mojej babki.

W swoim monologu mówiłeś o rodzinnych tradycjach górniczych, a całkiem niedawno obchodziliśmy barbórkę. Czy to jest wyjątkowy dzień dla twojej rodziny?
Tak, w tym dniu w moim domu jest wielka impreza. Moi wujkowie również pracują na kopalni, więc święto to ma charakter ogólnorodzinny. Należy pamiętać że Św. Barbara jest również patronką ciężkiej pracy- dlatego barbórkę powinni obchodzić, według mnie, nie tylko górnicy, ale i inne grupy zawodowe, jak np. hutnicy i inni ludzie, których praca jest związana z tak dużym wysiłkiem. To święto jest bardzo ważne na śląsku, widać to po kolejkach w sklepach tego dnia.

Skąd wziął się pomysł na twój monolog? Ciężko było przygotować się do konkursu, czy zwycięstwo przyszło Ci z łatwością?
Zwycięstwo przyszło mi z wielkim trudem. Od kilku lat biorę udział w tego typu konkursach, ale nigdy nie udało mi się wejść nawet na podium. Mój tekst przygotowywałem około miesiąca- opierałem się na wiedzy własnej, opowieściach rodziców i dziadków oraz pomocy niezastąpionej Pani prof. Zioło. Mój monolog poruszał tematy śląskich tradycji i wziął się po prostu z życia, własnego doświadczenia.


W swoim wystąpieniu brzmiałeś absolutnie naturalnie, mówiłeś z idealnym akcentem... Nie przeszkadza Ci to w porozumiewaniu się w języku polskim?
Jeżeli rodowity niemieć czy Anglik mówią po polsku, to słychać wyraźny akcent. Po śląsku mówię od małego i jest to mój ojczysty język. Kiedy gdzieś jadę, np. do Warszawy, godom po slonsku, ale gdy już musze po polsku, słyszę, że mówię z innym akcentem. Często też w mojej wypowiedzi po polsku zdarza mi się mylić końcówki, ale z pisownią sobie na szczęście radze.


Ostatnie, podsumowujące pytanie: jak zachęcić młodzież, naszych kolegów, do pielęgnowania śląskiej tradycji i posługiwania się na co dzień śląskim językiem? Myślisz, że coraz więcej ludzi zwraca uwagę na swój region, czy wręcz przeciwnie, sprawa się pogarsza?
Nasza kultura tradycja i godka zanika. Jest to tragiczne zjawisko. Jak mówiłem, są rodziny, w których babcia i dziadek mówią po naszemu, rodzice umieją, ale dzieci nie nauczyli. Osobiście znam ludzi, których rodzice (ślonzoki) nie uczą godać po naszemu, twierdząc, że te w szkole będą gorsze i że sobie nie poradzą. To zjawisko postępuje. Kiedy ja zaczynałem szkołę, z 27 dzieci aż 14 umiało po godać śląsku. Dziś moja siostra ma w klasie 30 dzieci, z czego tylko 4 umie godać po naszemu.
Aby zachęcić młodzież do posługiwania się naszą tradycyjną godką trzeba zrobić wiele, ale przede wszystkim te godke promować, nie traktować jej jak temat tabu. Należy też wprowadzić do szkół coś w rodzaju zajęć o tematyce regionalnej,
oczywiście nieobowiązkowych, oraz robić więcej imprez takich jak dzień śląski.

Football AmerykańskiW naszej szkole działa wiele SKS-ów, ale ciężko byłoby zorganizować zajęcia sportowe z każdej dyscypliny, którą jesteśmy zainteresowani, tak więc uczniowie klas pierwszych postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. W sobotę w Parku Kościuszki zagrali w… Football Amerykański. Drużyny nie były liczne, a im więcej ludzi tym trudniej i ciekawiej, tak więc wszystkich zainteresowanych poznaniem tej dyscypliny zapraszamy w tę sobotę do Parku Kościuszki. Oglądając NFL, możecie mieć błędne wrażenie, że w Football mogą grać tylko faceci mający dwa metry i 60cm w łapie, ale gwarantuje, że żaden z uczestników „meczu” tak nie wygląda. Zagrać może każdy, ale osoby nie uprawiające aktywnie sportu muszą się liczyć z dużymi zakwasami ;) 
Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do Mikołaja Zająca z klasy 1D. Czas na nas

Uczniowie naszej szkoły, Natalia Wrocławska z klasy 1D oraz Kacper Janoszka z klasy 1A, zostali zaproszeni do współpracy przy tworzeniu audycji „Czas na nas” w Radiu Katowice. Ich debiut odbył się 26 października i nie należał do najłatwiejszych, ale choć w rozmowie pod przewodnictwem Beaty Tomanek uczestniczyli uczniowie paru szkół, nasi koledzy aktywnie wypowiadali się w każdym z poruszonych tematów i nie ustępowali wiedzą często starszym kolegom. Jak przyznała Natalia, stres był duży, ale otuchy dodał jej kameralny nastrój wynikający z braku publiczności.
            Audycje z udziałem naszych kolegów odbywają się cyklicznie. Natalia i Kacper w radiu byli wczoraj (tj. 9 listopada) i znowu pokazali się z bardzo dobrej strony, jednocześnie świetnie promując naszą szkołę. W poniedziałek 25 listopada odbędzie się kolejna audycja z ich udziałem, na którą już dzisiaj serdecznie zapraszamy. Naszym kolegom gratulujemy i życzymy powodzenia.
                                   `                                                         Natalia Cieślak
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz