niedziela, 30 grudnia 2018

Do siego roku!Koniec starego i początek nowego roku kalendarzowego to czas, kiedy składamy sobie życzenia. Wśród nich, obok zdrowia, szczęścia, pomyślności, znajdują się często magiczne słowa do siego roku. Życzący do siego roku często nie znają znaczenia wypowiadanej formułki. 

Historia słowa siego sięga aż do języka prasłowiańskiego, z którego wyraz ten przeniknął do mowy staropolskiej. Słowo siego jest dopełniaczem dawnego zaimka wskazującego: si, sia, sie, który znaczył: ten, ta, to. Życzenia do siego roku oznaczają więc do tego (następnego) roku, co w szerszym rozumieniu oznacza, że życzymy naszym najbliższym, aby w zdrowiu doczekali następnego roku.

W związku z powyższym, u progu Nowego Roku, życzymy Szanownej Dyrekcji, Nauczycielom, Uczniom oraz ich rodzinom DO SIEGO ROKU!!!

Redakcja

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz